Bộ 106 – 110 câu hỏi về nghiệp vụ Kiểm soát chi – KTNN

Bộ đề 106 – 110 câu để BQT kiểm tra hệ thống.

Bộ 106 - 110 câu hỏi về nghiệp vụ Kiểm soát chi - KTNN

Câu hỏi ôn tập nghiệp vụ Kiểm soát chi đầu tư ngân sách Xã phục vụ thi Nghiệp vụ KBNN năm 2019.