[Từ câu 51-106/106] Bộ 106 câu hỏi về nghiệp vụ Kiểm soát chi

Cấu trúc đề thi: Mỗi câu hỏi có 4 đáp án, trong đó có 1 đáp án đúng. Không tính thời gian làm bài.
Văn bản tham chiếu:
– Nghị định 59/2015/NĐ-CP.
– Nghị định 63/2014/NĐ-CP.
– Công văn số 4025/KBNN -KSC.
– Thông tư số 108/2016/ TT-BTC ngày 30/6/2016.
– Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.
– Luật đầu tư công số 49/2014/QH13.
– Thông tư 08/2016/TT-BTC.
– Thông tư 52/2018/TT-BTC.

[Bộ 51-106/106] Bộ 106 câu hỏi về nghiệp vụ Kiểm soát chi

Câu hỏi ôn tập nghiệp vụ Kiểm soát chi phục vụ thi Nghiệp vụ KBNN năm 2019.


Bảng kết quả: [Bộ 51-106/106] Bộ 106 câu hỏi về nghiệp vụ Kiểm soát chi

Bài kiểm tra có điểm tối đa là 56 điểm
TT Họ Tên Thời gian nộp bài Điểm Xếp loại
Table is loading
Không có dữ liệu

1 bình luận

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*